Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CHEAPSHOP

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] świadczy usługę pośrednictwa handlowego za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Towary dostępne do zamówienia w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny przy danym produkcie na stronie internetowej Sklepu
  • drogą emailową na adres sklep@cheapshop.pl

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób wysyłki oraz dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Wpłaty za złożone zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Za zamówienia złożone na produkt będący w przedsprzedaży tzw. preorder wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni.

6. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 

§4

Wysyłka i dostawa towaru

1. Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 24 godzin (w dni robocze) za pośrednictwem firm wysyłkowych: DHL, GLS, ChinaPost, HongKong Post, Singapore Post, Swiss Post i doręczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, DHL i GLS (na terenie RP).

2. Towar wysyłany jest do klientów bezpośrednio od producenta bądź dostawcy zagranicznego z krajów takich jak: Chiny, HongKong, Singapur, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania na adres uprzednio wskazany przez klienta. Czas dostawy wynosi od 5 do 25 dni roboczych (nie wliczając sobót, niedziel i świąt). W niektórych przypadkach np. przedłużająca się odprawa celna, warunki pogodowe, opóźnienia w transporcie itp. czas dostawy może ulec wydłużeniu do 40 dni roboczych.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności dokonanej w dniu wolnym od pracy, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W niektórych przypadkach na przesyłki z poza EU , których wartość przekracza kwotę 22 EURO mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty celno-skarbowe. W takim wypadku kupujący jest zobowiązany do pokrycia tych opłat.

6. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez kupującego lub nieodebrania jej w terminie określonym przez firmę przewozową, przesyłka zostaje zwrócona do nadawcy, a kupujący zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz jest zobowiązany pokryć ewentualne koszty ponownej wysyłki towaru od producenta do klienta, jeśli klient zdecyduje się na ponowną wysyłkę towaru.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności (w przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Sklep zwraca Klientowi koszt odesłania towaru).

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep, a w przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty dostaw ponosi klient.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych ZA POBRANIEM na koszt Sklepu, a ewentualne zwroty należności dla kupujących są wysyłane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą za towar kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków również zostaje wysłany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl